Công nghệ thu gom, xử lý và vận chuyển khí đồng hành ở các mỏ dầu khí của Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” tại Lô 09-1
Tống Cảnh Sơn (1), Cao Tùng Sơn (1), Lê Việt Dũng (1), Lê Đăng Tâm (1), Phạm Thành Vinh (1) Phùng Đình Thực (2), Nguyễn Thúc Kháng (2). 1. Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”. 2. Hội Dầu khí Việt Nam. Email: sontc.rd@vietsov.com.vn

Tóm tắt:

Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” bắt đầu thu gom và vận chuyển khí đồng hành vào bờ từ giữa năm 1995. Đến 31/12/2019, Vietsovpetro đã thu gom, xử lý và cung cấp vào bờ hơn 35 tỷ m3 khí, trong đó, hơn 22 tỷ m3 từ các mỏ dầu khí ở Lô 09-1. Bài báo giới thiệu sự hình thành hệ thống thu gom, xử lý và vận chuyển khí đồng hành tại các mỏ của Vietsovpetro ở Lô 09-1 và các giải pháp kỹ thuật công nghệ để vận chuyển khí đồng hành vào bờ..


Từ khóa: Khí đồng hành, thu gom, xử lý, vận chuyển, Lô 09-1, bể Cửu Long.

Gathering, processing and transporting technology for associated gas from Vietsovpetro’s oil and gas fields in block 09-1

Summary

Vietsovpetro Joint Venture started gathering and transporting associated gas ashore in mid-1995. By 31 December 2019, Vietsovpetro had gathered, processed and supplied more than 35 billion m3 of gas, of which more than 22 billion m3 coming from the oil and gas fields in Block 09-1. The paper introduces the formation of the gathering, processing and transportation system for associated gas at Vietsovpetro's fields in Block 09-1 and the engineering solutions to transport associated gas ashore.

Key words: Associated gas, gathering, processing, transporting, Block 09-1, Cuu Long basin.

Xem chi tiết

Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn