Petrovietnam nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở
Ngày 2/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức họp báo cáo công tác triển khai thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) năm 2020, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021 và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo.


Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đã báo cáo về công tác triển khai thực hiện QCDC năm 2020, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.

Theo đó, năm 2020, Tập đoàn đã cố gắng, nỗ lực vượt qua “khủng hoảng kép” đạt được mục tiêu kép: vừa chống dịch hiệu quả vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh (SXKD); toàn Tập đoàn đã tổ chức thực hiện tốt QCDC ở cơ sở và tại nơi làm việc, công tác lãnh đạo triển khai thực hiện QCDC của Tập đoàn và các đơn vị đã đạt được nhiều kết quả; Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã tích cực chăm lo đến đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ), kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên và người lao động phát huy tính dân chủ, đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh SXKD, với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Chính phủ giao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Tập đoàn và các đơn vị.

Công tác tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện QCDC ở cơ sở được Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy quan tâm gắn với triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối. Các nội dung tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như: thông qua hội nghị trực tuyến, giao ban, trên trang thông tin điện tử (website, intraweb) của Tập đoàn, các đơn vị.

Năm 2020, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đối thoại giữa Người sử dụng lao động và NLĐ, đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung QCDC ở cơ sở, các chính sách, văn bản quy phạm của đơn vị liên quan đến NLĐ, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ, phù hợp với các quy định mới của pháp luật; Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Đảng bộ Tập đoàn và các đảng bộ trực thuộc phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo việc thực hiện QCDC trong toàn Tập đoàn, chăm lo, đảm bảo đời sống việc làm, ổn định thu nhập, tăng cường sức khỏe phòng chống đại dịch COVID-19 cho NLĐ; xây dựng chương trình công tác; làm việc với các đơn vị nắm bắt tình hình, tham mưu xây dựng, điều chỉnh các nội dung, hình thức triển khai QCDC phù hợp với điều kiện của đơn vị.

Các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị chuyên môn đồng cấp tổ chức đối thoại định kỳ với đại diện tập thể NLĐ. Việc tổ chức đối thoại đã tăng cường, chủ động việc nắm bắt thông tin hai chiều, sự gắn bó giữa Người sử dụng lao động và NLĐ, qua đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiêp, tạo tâm lý ổn định để NLĐ yên tâm công tác, đồng thời phát huy tốt quyền dân chủ trực tiếp của NLĐ.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định; Tập đoàn chỉ đạo tập trung hướng về cơ sở, thực hiện hỗ trợ NLĐ khó khăn, thu nhập thấp, ốm đau, bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng do dịch COVID-19; Lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và chúc tết, tặng quà NLĐ ở hầu hết các đơn vị, đặc biệt là tại các công trình, dự án trọng điểm, nhà máy, trên giàn khoan, công trình biển, khu vực miền núi.

Việc tổ chức triển khai thực hiện tốt QCDC đã tạo sự đồng thuận, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC, qua đó tạo môi trường lao động văn hóa, nhân văn, bình đẳng, trách nhiệm. Cán bộ, đảng viên, NLĐ dầu khí đoàn kết, phấn khởi, đồng sức, đồng lòng tạo nên sức mạnh toàn Tập đoàn vượt qua “khủng hoảng kép”.


Đồng chí Hoàng Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai việc thực hiện các chủ trương của Đảng về thực hiện QCDC gắn với quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; tổ chức phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021); tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo, người đứng đầu doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên về dân chủ và thực hành dân chủ, về quyền và nghĩa vụ trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ giữa Người sử dụng lao động và NLĐ trong doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt chức trách, quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ theo quy định; các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh từ Tập đoàn đến cơ sở tiếp tục tham gia thực hiện QCDC thông qua tăng cường hoạt động giám sát, phối hợp với chính quyền trong các hoạt động chăm lo cho NLĐ, tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ trong toàn Tập đoàn…

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đã tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo, cũng như trao đổi, thảo luận về việc triển khai kế hoạch nhiệm vụ của năm 2021; thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Quốc Vượng ghi nhận những ý kiến đóng góp, thảo luận của các thành viên tham gia cuộc họp để hoàn thiện báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng chí Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, năm đầu thực hiện Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về điều kiện lao động và quan hệ lao động, Ban Chỉ đạo cần tiếp tục nâng cao nhận thức về QCDC cơ sở, tiếp tục cải tiến cách thức hoạt động của Ban Chỉ đạo, cách thức thực hiện nhiệm vụ dân chủ cơ sở thiết thực, hiệu quả, phù hợp với môi trường doanh nghiệp; tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo, người đứng đầu doanh nghiệp, cán bộ, NLĐ về dân chủ và thực hành dân chủ, về quyền và nghĩa vụ trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; cần củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo QCDC ở các cơ sở; tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa Petrovietnam nhằm hướng tới đích đến chung: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Sáng cùng ngày, đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn đã chủ trì Kỳ họp Ban Chỉ đạo 35 (Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch) của Đảng ủy Tập đoàn.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn