CHẾ BIẾN DẦU KHÍ
CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

Chế biến Dầu khí là một trong 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là một mắt xích quan trọng tạo nên chuỗi giá trị gia tăng hoàn chỉnh của ngành dầu khí Việt Nam từ khâu Tìm kiếm thăm dò, Khai thác - Khí - Điện - Chế biến - Phân phối sản phẩm và Dịch vụ dầu khí, cung cấp các sản phẩm thiết yếu cho nền kinh tế đất nước như xăng dầu, phân bón, hóa chất, nhựa, xơ sợi…

Hàng năm, lĩnh vực chế biến dầu khí đóng góp khoảng 20%-25% tổng doanh thu của toàn Tập đoàn, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia, góp phần bình ổn thị trường trong nước và thúc đẩy sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025, trong những năm vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tập trung đầu tư xây dựng và phát triển lĩnh vực Chế biến Dầu khí đã hình thành ngành công nghiệp chế biến dầu khí của đất nước.

Các công trình tiêu biểu của lĩnh vực Chế biến dầu khí như Nhà máy lọc dầu Dung Quất tích hợp hóa dầu sản xuất nhựa Polypropylen (vận hành từ 2010), các nhà máy Đạm Phú Mỹ (vận hành từ 2004), Cà Mau (vận hành từ 2012), nhà máy chế biến condensate Phú Mỹ (vận hành từ 2002) đã được đưa vào vận hành, khai thác có hiệu quả.

CÁC CÔNG TRÌNH LỌC HÓA DẦU

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn