CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Ngày 16/12/1991, Ban Thư ký (nay là Đoàn Chủ tịch) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ký Quyết định 932/QĐ-TLĐ về việc Thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Theo quyết định trên, Ban chấp hành lâm thời được chỉ định gồm 21 ủy viên theo cơ cấu tại công đoàn xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro và ủy viên Ban thường vụ. Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn làm chủ tịch, các đồng chí Mai Cương Chính, Nguyễn Văn Tam làm phó chủ tịch và các đồng chí Phùng Văn Cậy, Lê Thuần Phong, Vũ Ngọc Diêu, Nguyễn Quốc Toại làm ủy viên Ban thường vụ.

Từ khi mới thành lập BCH lâm thời Công đoàn Dầu khí VN năm 1991, đội ngũ cán bộ công đoàn đầu tiên chỉ có hơn 5 nghìn đoàn viên, đến nay đội ngũ đoàn viên đã tăng lên gấp 12 lần với gần 66.000 đoàn viên, sinh hoạt tại 27 công đoàn trực thuộc trong đó có 9 công đoàn cấp trên cơ sở và 174 công đoàn cơ sở trực thuộc cấp trên cơ sở và cơ sở, 91 cán bộ công đoàn chuyên trách.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Tập đoàn, sự hướng dẫn chỉ đạo chuyên môn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ đoàn viên, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng và vai trò của mình, đổi mới trong hoạt động với quan điểm hướng về người lao động, là cầu nối giữa người lao động với lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp.

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn