CÁC CÔNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI
CÁC CÔNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI

Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội (ASXH) luôn được tập thể lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quan tâm và coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của Tập đoàn đối với cộng đồng, với xã hội.

Công tác ASXH cũng được xây dựng và thực hiện như là một nhiệm vụ trong kế hoạch hoạt động hàng năm của Tập đoàn và các đơn vị thành viên để hỗ trợ nhân dân các địa phương trong cả nước đặc biệt nhân dân thuộc diện nghèo nhanh chóng xóa đói, giảm nghèo nhanh bền vững theo tinh thần Nghị quyết 30/NQ-CP, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trong các năm từ 2010 đến 2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hỗ trợ các địa phương/tổ chức triển khai công tác ASXH nói chung và công tác giảm nghèo nhanh bền vững nói riêng đạt 2.831 tỉ đồng (Biểu đính kèm) cụ thể:

 • Năm 2010: đạt 532 tỉ đồng
 • Năm 2011: đạt 634 tỉ đồng
 • Năm 2012: đạt 604 tỉ đồng
 • Năm 2013: đạt 535 tỉ đồng
 • Năm 2014:đạt525 tỉ đồng

Kinh phí hỗ trợ chương trình ASXH được tập trung theo các nội dung sau:

 • Nhà Đại đoàn kết: Đã hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng được 41.956 căn nhà, với tổng số tiền tài trợ của các đơn vị thuộc Tập đoàn là hơn 417.1 tỉ đồng.
 • Các chương trình/ công trình giáo dục, trường học: 322 trường học/ công trình giáo dục, với tổng số tiền tài trợ hơn 1.098 tỉ đồng.
 • Bệnh viện/Trạm y tế: số trạm y tế, bệnh viện đựợc xây dựng 152 công trình  với tổng số tiền tài trợ 471,1 tỉ đồng.
 • Chương trình đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ, thiên tai, từ thiện xã hội khác tổng số tiền tài trợ hơn 844 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo theo tinh thần Nghị quyết 80/NQ-CP và Nghị quyết 30a/CP đối với các huyện nghèo. Từ năm 2010 đến 2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hỗ trợ cho các huyện nghèo đạt 166,7 tỉ đồng cụ thể:

 • Năm 2010: Hỗ trợ huyện Mù Căng Chải tổng kinh phí 27,55 tỉ đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết với kinh phí là 6,436 tỉ đồng, xây dựng 04 công trình trường học, nhà bán trú cho giáo viên, học sinh với kinh phí 14,2 tỉ đồng.
 • Năm 2011: Tập đoàn dành khoản kinh phí 60,1 tỉ đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm nhà dột nát, xây trường học và trạm y tế, và triển khai thực hiện một số nội dung trong chương trình Nông thôn mới tại các xã của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, các xã, huyện miều núi tỉnh Thanh Hoá, Cao Bằng, Hà Giang, Nghệ An….
 • Năm 2012: Tập đoàn dành khoản kinh phí 27,5 tỉ đồng để xây dựng công trình Nhà bán trú trường Tiểu học Lao Chải trong chương trình Nông thôn mới tại các xã của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, xây dựng các công trình tại Hà Giang, Nghệ An.
 • Năm 2013: Tập đoàn dành khoản kinh phí 28,5 tỉ đồng để xây dựng công trình trường học, nhà bán trú tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, xây dựng các công trình tại Hà Giang, Thanh Hoá.
 • Năm 2014: Tập đoàn dành khoản kinh phí 23,1 tỉ đồng để xây dựng công trình trường học, nhà bán trú, trạm y tế tại các tỉnh Hà Giang, Thanh Hoá, Kon Tum, Điện Biên, Lao Cai...

Tập đoàn đã thông qua UBTƯMTTQ Việt Nam để hỗ trợ: Xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo khắp cả nước trong đó có các huyện thuộc 61 huyện nghèo của cả nước; Xây dựng nhiều trạm y tế góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho tuyến y tế cấp cơ sở, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, cũng như trực tiếp hỗ trợ nhiều chương trình y tế khám chữa bệnh cho người nghèo, các cháu bị dị tật bẩm sinh….mang lại nhiều niềm vui cho nhân dân nghèo, nhân dân khắp cả nước;  Chương trình hỗ trợ giáo dục, đào tạo đã tài trợ xây dựng nhiều trường học, nhà công vụ nhà bán trú cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số…góp phần tạo điều kiện tốt hợp cho học sinh tới trường…; Chương trình hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai bão lũ…

Các công trình trọng điểm như:

1. Hỗ trợ xây trường THCS xã Lai Hạ, Lương Tài, Bắc Ninh
2. Hỗ trợ xây trường Tiểu học Phương Thông, Bạch Thông, Bắc Kạn
3. Hỗ trợ xây trường Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định
4. Hỗ trợ xây Nhà ĐĐK tại xã Châu Hòa, Giồng Trôm
5. Hỗ trợ xây trường THCS Cao Bình, TP Cao Bằng
6. Hỗ trợ xây trường THCS Ama Pui Krong BúK
7. Hỗ trợ xây dựng Nhà bán trú cho học sinh trường THCS xã Bạch Đích, Yên Minh, Hà Giang
8. Hỗ trợ xây trường Mầm mon xã Chế Là, Xín Mần
9. Hỗ trợ xây trường Mầm non Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam
10. Hỗ trợ xây trường THCS Thạch Châu, Lộc Hà 
11. Hỗ trợ xây trường THCS Phù Việt, Thạch Hà
12. Hỗ trợ xây trường Mầm non Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
13. Hỗ trợ xây trường mầm non xã Thạch Thắng, Thạch hàm Hà Tĩnh
14. Hỗ trợ xây trường THCS Văn Hội, Ninh Giang, Hải Dương
15. Hỗ trợ xây dựng trang thiết bị y tế Bệnh viện Ninh Giang, Hải Dương
16. Hỗ trợ xây trường Mầm non xã Bạch Đằng, Kinh Môn
17. Hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa thôn Văn Khê, xã An Thọ, An Lão, Hải Phòng
18. Hỗ trợ xây trường Mầm non Dư Hàng Kênh, TP Hải Phòng
19. Hỗ trợ xây trường THPT Kim Động, Hưng Yên
20. Hỗ trợ xây trường THPT Nội trú Đắc Nên, huyện Kon Plông, Kon Tum
21. Hỗ trợ xây trường TH Măng Bút số 2, huyện Kon Plông, Kon Tum
22. Hỗ trợ xây trường Mầm non xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn
23. Hỗ trợ xây trường Mầm non xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn
24. Hỗ trợ xây Trạm Y tế Xuân Hòa, Xuân Trường, Nam Định
25. Hỗ trợ xây trường THCS Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định
26. Hỗ trợ xây trường THCS Yên Phương, Ý Yên, Nam Định
27. Hỗ trợ xây trường THCS xã Tiên Kỳ, Tân Kỳ, Nghệ An
28. Hỗ trợ xây trường Tiểu học Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An
29. Hỗ trợ xây trường Mầm non Trường Yên, Ninh Bình
30. Hỗ trợ xây trường Mầm non Khánh Tiên, Yên Khánh, Ninh Bình
31. Hỗ trợ xây trường Mầm non xã Phùng Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ
32. Hỗ trợ xây trường Mầm non Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
33. Hỗ trợ xây trường Mầm non xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, Quảng Nam
34. Hỗ trợ xây trường Mầm non Tiên Mỹ, Tiên Phước, Quảng Nam
35. Hỗ trợ xây trường Mầm non Nghĩa Sơn, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
36. Hỗ trợ xây trường Mầm non An Vĩnh, Huyện đảo Lý Sơn,  Quảng Ngãi
37. Hỗ trợ xây trường tiểu học Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị
38. Hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa xã Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị
39. Hỗ trợ xây trường Mầm non Bùi Hữu Diên, xã Chí Hòa, huyện Hưng Hòa
40. Hỗ trợ xây trường THCS Hà Châu, Hà Trung, Thanh Hóa
41. Hỗ trợ xây trường Tiểu học Nguyễn Văn Dinh, Lộc Hóa, Long An
42. Hỗ trợ xây trường ASXH tại Kiên Giang
43. Hỗ trợ xây trường THCS An Phước, Mang Thít, Vĩnh Long
44. Hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết các tỉnh miền Trung
45. Hỗ trợ xây dựng Nhà Nghĩa Tình DK
46. Hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết tỉnh Bắc Kạn
47. Hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết tỉnh Cà Mau
48. Hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết Đaklak
49. Hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết Gia Lai
50. Hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết tỉnh Hà Tĩnh
51. Hỗ trợ xây dựng trường Tiểu học Lục Bình huyện Bạch Thông, Bắc Kanj
52. Hỗ trợ xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng, phòng chống thiên tai xã Châu Hòa, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre
53. Hỗ trợ xây dựng Trường Tiểu học số 1, thị trấn Cái Tài , Phù Cát, Bình Định 
54. Hỗ trợ xây dựng Trạm y tế xã Cát Hiệp, Phù Cát, Bình Định
55. Hỗ trợ xây dựng Trường Tiểu học Lạc Tánh 1 , huyện Tánh Linh, tỉnh BÌnh Thuận
56. Nhà Lưu niệm Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ
57. Hỗ trợ xây dựng Nhà Đ Đ K huyện U Minh
58. Hỗ trợ xây dựng Trường mâm non thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lan, tỉnh Cao Bằng
59. Hỗ trợ xây dựng Trường PTCS xã Tri Phương, huyện Trà  Lĩnh, Cao Bằng
60. Hỗ trợ xây dựng Trường PTCS Nam Cao, Bảo Lâm, Lâm Đông 
61. Hỗ trợ xây dựng Trường Mâm non xã Đak Krong, huyện Cư Jut
62. Hỗ trợ xây dựng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến xã IaKly, Chư Prông Gia Lai
63. Hỗ trợ xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng xã Bùi Xá, Đức Thọ, Hà Tĩnh
64. Hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non xã Phù Việt , Thạch Hà, hà Tĩnh
65. Hỗ trợ xây dựng Trường tiểu học, Trung học cơ sở xã Kim Lộc, Can Lộc, Hà Tình
66. Hỗ trợ xây dựng Trung tâm giáo dục cộng xã Đức Hòa, Đức Thọ, Hà Tinh
67. Hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non xã Sơn Lễ, Hương Sơn, Hà Tĩnh
68. Hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non xã Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam
69. Hỗ trợ xây dựng Trường TH, THCS, xã An Đổ, Bình Lục, Hà Nam 
70. Hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non xã Phú Thứ, Kinh Môn, Hải ĐƯơng
71. Hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non xã Phong BÌnh, Phong Điền, Thừa Thiên Huế
72. Hỗ trợ xây dựng Trung tâm Văn hóa và giáo dục cộng đồng phường Dư Hàng Kênh, TP Hải Phòng
73. Hỗ trợ xây dựng Nhà Văn hóa giáo dục truyền thống xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
74. Hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non xã Vĩnh Tiến , Vĩnh Bảo, Hải Phòng
75. Hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non  xã Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng
76. Hỗ trợ xây dựng Trường TH Thuận Hưng, Long Mỹ, Hậu Giang
77. Hỗ trợ xây dựng Nhà Văn hóa thông Nguyệt Trung , Yên Tân , Ý Yên, nam Định
78. Hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non xã Bình Minh, Nam Trực, Nam Định
79. Hỗ trợ xây dựng Tường Mầm non xã Trực Mỹ, Trực Ninh, Nam Định
80. Hỗ trợ xây dựng Trường Trung Học cơ sở xã Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định
81. Hỗ trợ xây Trạm Y tế xã Quỳnh Yên, QUỳnh Lưu, Nghệ An
82. Hỗ trợ xây dựng Trường tiểu học QUỳnh Giang, Quỳnh Lưu , Nghệ An
83. Hỗ trợ xây dựng Trường THCS xã Môn Sơn, Con Cuông, Nghệ An 
84. Hỗ trợ xây dựng Trạm y tế xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An 
85. Hỗ trợ xây dựng Trường Tiểu học xã Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An 
86. Hỗ trợ xây dựng Phòng học chức năng Trường Tiểu học Châu Bình 1, Nghệ An 
87. Hỗ trợ xây dựng Trường Tiểu học xã Thượng Kiệm, Kim Sơn, Nình Bình
88. Hỗ trợ xây dựng trường học tại Ninh BÌnh
89. Hỗ trợ xây dựng Trường TH xã Gia Phong, Gia Viễn, Ninh Bình
90. Hỗ trợ xây dựng Trường tiểu học Vĩnh SƠn, Quảng Đông, Quảng Trạch
91. Hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
92. Hỗ trợ xây dựng Trường tiểu học Quảng Tân, Quảng Bình
93. Hỗ trợ xây dựng Trường THCS Khôi Kỳ, Đại Từ, Thái Nguyên
94. Hỗ trợ xây dựng Nhà Văn hóa giáo dục cộng đồng xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
….

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn