CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Trong những năm qua, trung bình PVN hoàn thành khoảng 50 nhiệm vụ, tài tài nghiên cứu ứng dụng KHCN. Các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đã hoàn thành trong năm 2015:

TT Tên Đề tài, Nhiệm vụ Chủ nhiệm Đơn vị chủ trì Nơi lưu trữ kết quả n/c Biên bản họp nghiệm thu
I LĨNH VỰC TÌM KIẾM THĂM DÒ, KHAI THÁC DẦU KHÍ
1 Nghiên cứu, xác định các họ dầu/condensate phát hiện tại bể trầm tích Nam Côn Sơn, thềm lục địa Việt Nam trên cơ sở tài liệu cập nhật đến 30/6/2013 Phan Văn Thắng VPI/VPILabs PAC/VPI/VPILabs 060/BB-DKVN, 06/01/2015
2 Đánh giá triển vọng dầu khí các lô 06/94 và 07/11 thuộc bể trầm tích Nam Côn Sơn Lê Chi Mai VPI/EPC PAC/VPI/EPC 061/BB-DKVN, 06/01/2015
3 Nghiên cứu phân bố và đặc điểm của trầm tích cacbonat tuổi Mioxen bể Nam Côn Sơn và khả năng chứa dầu khí của chún Ngô Kiều Oanh VPI/EPC PAC/VPI/EPC 061/BB-DKVN, 20/01/2015
4 Thành phần vật chất hữu cơ và khả năng sinh hydrocacbon của than và sét than Oligoxen và Mioxen dưới khu vực phía Đông bể Nam Côn Sơn Lê Hoài Nga VPI/EPC PAC/ VPI/ EPC 5862/BB-DKVN, 25/8/2015
5 Đánh giá triển vọng dầu khí lô 15-2/10 và 16-1/11 thuộc bể trầm tích Cửu Long Nguyễn Quang Tuấn VPI/EPC PAC/VPI/EPC 5864/BB-DKVN, 25/8/2015
6 Nghiên cứu đặc điểm trầm tích và đánh giá chất lượng đá chứa cacbonat tuổi Mioxen khu vực Phú Khánh Lê Hải An Trịnh Xuân Cường Trường ĐH Mỏ Địa chất PAC/VPI/EPC 8887/BB-DKVN, 21/12/2015
7 Thu thập, phân tích, tổng hợp các tài liệu về khí hydrate để xác định các dấu hiệu tiền đề về tiềm năng khí hydrate ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam Trịnh Xuân Cường VPI/EPC PAC/VPI/EPC 8968/BB-DKVN, 22/12/2015
8 Xây dựng Atlas địa tầng bể Cửu Long Bùi Thị Ngọc Phương VPI/VPILabs PAC/VPI/VPILabs 050/BB-DKVN, 05/01/2016
9 Đánh giá khai thác các mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh do Biển Đông POC điều hành Nguyễn Minh Quý VPI/EPC PAC/VPI/EPC 753/BB- DKVN, 02/02/2015
10 Nghiên cứu, đánh giá khả năng bơm ép polymer cho tầng Mioxen hạ mỏ Bạch Hổ nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu Phạm Trường Giang VPI/EPC PAC/VPI/EPC 3883/BB-DKVN, 12/6/2015
11 Hướng dẫn thực hiện công tác phát triển mỏ dầu khí Vũ Mạnh Hào, đồng chủ nhiệm Lê Vũ Quân VPI/EPC PAC/VPI/EPC 3883/BB-DKVN, 12/6/2015
12 Nghiên cứu, đánh giá và tối ưu mô hình địa chất, mô hình khai thác mỏ Bắc Purov – Liên Bang Nga Nguyễn Minh Quý VPI/EPC PAC/VPI/EPC 5331/BB-DKVN, 05/8/2015
13 Nghiên cứu phục vụ quản lý khai thác các mỏ Hải Thạch Mộc Tinh do Biển Đông POC điều hành Đinh Đức Huy VPI/EPC PAC/VPI/EPC 5691/BB-DKVN, 19/8/2015
14 Nghiên cứu và đề xuất cơ chế chính sách cho việc phát triển mỏ cận biên ở Việt Nam Phạm Kiều Quang VPI/ EMC PAC/VPI/EMC 6214/BB-DKVN, 09/9/2015
15 Nghiên cứu phục vụ quản lý khai thác các mỏ dầu khí tại dự án Nhenhetxky Liên Bang Nga Lê Thế Hùng VPI/EPC PAC/VPI/EPC 7149/BB-DKVN, 14/10/2015
16 Nghiên cứu phục vụ quản lý khai thác các mỏ dầu khí do nhà thầu nước ngoài điều hành tại Việt Nam Nguyễn Minh Quý VPI/EPC PAC/VPI/EPC 7151/BB-DKVN, 14/10/2015
17 Nghiên cứu chế tạo dung dịch khoan chứa hạt nano graphene oxit (GO) để cải thiện tính chất giảm thải nước cho khoan mở vỉa các giếng khoan nhiệt độ cao Nguyễn Thị Thu Hiền VPI/CTAT VPI/CTAT 8993/BB-DKVN, 23/12/2015
18 Nghiên cứu chế tạo hệ gel polyme sử dụng cho đóng giếng tạm thời trong công tác sửa chữa giếng khai thác có áp suất thấp không ổn định Tạ Quang Minh VPI/CTAT VPI/CTAT 8993/BB-DKVN, 23/12/2015
19 Nghiên cứu chế tạo 02 hệ hóa phẩm chuyên dụng áp dụng trong hủy giếng và treo giếng khoan trên cơ sở vật liệu sét biến tính và vật liệu kết dính vô cơ Nguyễn Văn Ngọ, Lê Văn Công DMC PAC/DMC 8994/BB-DKVN, 23/12/2015
II LĨNH VỰC HOÁ - CHẾ BIẾN DẦU KHÍ
1 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong bơm ép chất hoạt động bề mặt để nâng cao hiệu suất thu hồi dầu vỉa cát kết Mioxen mỏ Bạch Hổ Nguyễn Quỳnh Anh VPI/CTAT PAC/VPI/CTAT 495/BB-DKVN, 22/1/2015
2 Lựa chọn công nghệ xử lý sắn tươi tích hợp vào dây chuyền sản xuất bioetanol tại các nhà máy sản xuất bioetanol có phần góp vốn của Tập đoàn dầu khí Việt Nam Nguyễn Đình Việt VPI/PVPro PAC/VPI/PVPro 495/BB-DKVN, 22/1/2015
3 NVYX: Phân tích đánh giá tính chất sản phẩm mỏ Sư Tử Trắng (condensate thương mại) nhằm bổ sung cho hệ thống cơ sở dữ liệu dầu khí Việt Nam Nguyễn Bá Khoa VPI/PVPro PAC/VPI/PVPro 495/BB-DKVN, 22/1/2015
4 Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các tạp chất kim loại Fe, Ca và Na trong dầu thô đến hiệu quả hoạt động của phân xưởng RFCC tại NMLD Dung Quất Nguyễn Hữu Lương VPI/PVPro PAC/VPI/PVPro 3675/BB-DKVN, 04/6/2015
5 So sánh, đánh giá và đề xuất phương án công nghệ loại bỏ H2S trong khí từ mỏ Cá Voi Xanh Trần Vĩnh Lộc VPI/PVPro PAC/VPI/PVPro 3675/BB-DKVN, 04/6/2015
6 NVTX: Phân tích, đánh giá tính chất khí mỏ Sư tử Vàng Đông Bắc (dầu thô, khí) và mỏ Hải Sư đen (dầu thô) nhằm bổ sung cho Hệ thống CSDL dầu khí Việt Nam Nguyễn Thị Anh Thư VPI/PVPro PAC/VPI/PVPro 3675/BB-DKVN, 04/6/2015
7 NVTX: Phân tích, đánh giá tính chất khí mỏ Lan Đỏ (khí, condensat), mỏ Đại Hùng 02 và Thỏ trắng (khí) nhằm bổ sung cho Hệ thống CSDL dầu khí Việt Nam Nguyễn Xuân Hợp VPI/PVPro PAC/VPI/PVPro 3675/BB-DKVN, 04/6/2015
8 Nghiên cứu khả năng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xúc tác FCC tại Việt Nam Trần Nam Thanh VPI/PVPro PAC/VPI/PVPro 4412/BB-DKVN, 01/7/2015
9 Nghiên cứu chế tạo các hệ hoá phẩm phù hợp để xử lý làm sạch nhanh và hiệu quả lắng cặn trong thiết bị trao đổi nhiệt của Nhà máy lọc dầu Lê Quang Hưng VPI/CTAT PAC/VPI/CTAT 5044/BB-DKVN, 25/7/2015
10 Xây dựng sổ tay hướng dẫn lựa chọn thông số chất lượng khí đầu vào hệ thống đường ống thu gom, vận chuyển và Sổ tay hướng dẫn lựa chọn thông số chất lượng khí thương phẩm cung cấp cho các hộ tiêu thụ điện, đạm, công nghiệp Đoàn Thành Đạt – CTAT và Vũ Trịnh Như Ý– PVPro VPI/CTAT/PVPro PAC/VPI/CTAT/PVPro 5044/BB-DKVN, 25/7/2015
11 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm hệ hóa phẩm phá nhũ (Deoiler) để xử lý nước thải nhiễm dầu trong công nghiệp khai thác dầu khí Nguyễn Thị Vân Anh VPI/CTAT PAC/VPI/CTAT 6024/BB-DKVN, 31/8/2015
12 Chế tạo sản phẩm anot hy sinh nhôm và tiến hành kiểm định chất lượng quốc tế Phan Công Thành VPI/CTAT PAC/VPI/CTAT 6024/BB-DKVN, 31/8/2015
13 Nghiên cứu công nghệ điện hóa chống bám cặn và chống ăn mòn bên trong cho hệ thống đường ống dẫn nước làm mát trong các công trình chê biến dầu khí của PVN Nguyễn Thị Lê Hiền VPI/CTAT PAC/VPI/CTAT 7644/BB-DKVN, 02/11/2015
14 Khảo sát, đánh giá hiện trạng ăn mòn nhà máy Xơ sợi Đình Vũ Đặng Thế Tụng VPI/CTAT PAC/VPI/CTAT 7644/BB-DKVN, 02/11/2015
15 Nghiên cứu phương án tiêu thụ ethanol của các nhà máy NLSH làm chất đốt dân dụng và công nghiệp Phạm Tiến Dũng PVOil PAC/PVOil 7962/BB-DKVN, 13/11/2015
16 Nâng cao hiệu quả của các thiết bị sử dụng nhiệt nhằm tiết kiệm năng lượng cho các nhà máy lọc hóa dầu của PVN. Giai đoạn 1: Áp dụng cho các lò đốt của phân xưởng NHT, CCR, LCO-HDT của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, lò hơi phụ trợ của Nhà máy Đạm Cà Mau, lò hơi phụ trợ của Nhà máy Đạm Phú Mỹ Lê Hồng Nguyên VPI/PVPro PAC/VPI/PVPro 8250/BB-DKVN, 24/11/2015
17 Nghiên cứu khả năng tối ưu hóa trong quá trình sản xuất của nhà máy xơ sợi Đình Vũ Nguyễn Thanh Sang VPI/PVPro PAC/ VPI/ PVPro 8554/BB-DKVN, 07/12/2015
18 Xây dựng chiến lược phát triển lĩnh vực CBDK đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 Phan Gia Tiểu Cầm VPI/PVPro PAC/ VPI/ PVPro 8436/BB-DKVN, 01/12/2015
III LĨNH VỰC AN TOÀN - SỨC KHOẺ - MÔI TRƯỜNG
1 Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho tỉnh Quảng Ngãi Thái Cẩm Tú VPI/CPSE PAC/VPI/CPSE 320/BB-DKVN, 15/1/2015
2 Rà soát cập nhật Hướng dẫn quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trong các hoạt động dầu khí Phùng Đình Liểu VPI/CPSE PAC/VPI/CPSE 320/BB-DKVN, 15/1/2015
IV LĨNH VỰC KINH TẾ - QUẢN LÝ
1 Xây dựng cơ sở dữ liệu danh mục các tiêu chuẩn và phần mềm hiện có tại các đơn vị, các Ban QLDA của Tập đoàn Hoàng Mạnh Anh VPI/EMC PAC/VPI/EMC 406/BB-DKVN, 20/01/2015
2 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chí đánh giá, chính sách đãi ngộ và xử lý trách nhiệm đối với người đại diện của PVN tại doanh nghiệp khác TS. Phạm Thị Thanh Tuyền VPI/EMC PAC/VPI/EMC 467/BB-DKVN 22/1/2015
3 Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xây dựng giá thành sản phẩm và đề xuất một số giải pháp giảm giá thành sản phẩm cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất Đặng Thị Thuỳ Dung VPI/EMC PAC/VPI/EMC 621/BB-DKVN 27/1/2015
4 Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách phát triển thị trường khí tại Việt Nam giai đoạn đến 2020 tầm nhìn 2030 Nguyễn Thị Thanh Lê VPI/ EMC PAC/VPI/EMC 4235/BB-DKVN, 25/6/2015
5 Xây dựng phương án giá khí, công thức giá khí và mô hình kinh doanh thương mại khí của dự án Cá Voi Xanh Nguyễn Thị Thanh Lê VPI/ EMC PAC/VPI/EMC 6037/BB-DKVN, 01/9/2015
6 Tổng hợp và cập nhật kết qủa sản xuất kinh doanh của một số công ty dầu khí nước ngoài và so sánh với PVN Nguyễn Thị lan Anh VPI/ EMC PAC/VPI/EMC 6195/BB-DKVN, 08/9/2015
7 Xây dựng mới và vận hành website thông tin thị trường sản phẩm dầu khí; Xây dựng báo cáo phân tích dự báo thị trường cho một số sản phẩm dầu khí cốt lõi Đoàn Tiến Quyết VPI/ EMC PAC/VPI/EMC 6820/BB-DKVN, 01/10/2015
8 Phân tích, dự báo các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do ảnh hưởng của đầu tư và giá dầu thô giai đoạn 2015-2020 Nguyễn Thu Hà VPI/ EMC PAC/VPI/EMC 6988/BB-DKVN, 08/10/2015
9 Nghiên cứu đề xuất định hướng phát triển và giải pháp nâng cao năng lực công tác dự báo thị trường tại PVN Lê Ngọc Anh VPI/ EMC PAC/VPI/EMC 8128/BB-DKVN, 19/11/2015
V LĨNH VỰC ĐIỆN
1 Nghiên cứu xây dựng Quy chế quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh điện năng và bảo dưỡng sửa chữa đối với các nhà máy điện thuộc PVN/PVPower Hoàng Thị Phượng VPI/EMC PAC/VPI/EMC 9108/BB-DKVN, 28/12/2015
2 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao an toàn đập, hồ chứa và khai thác hiệu quả hồ chứa các NM thủy điện của PVN trong điều kiện thị trường điện cạnh tranh Trần Ngọc Dũng VPI/ CTAT PAC/VPI/EMC 6042/BB-DKVN, 01/9/2015
3 Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp chống ăn mòn cho một số nhà máy điện điển hình của PVN Phạm Vũ Dũng VPI/ CTAT PAC/ VPI/ CTAT 6042/BB-DKVN, 01/9/2015
4 Nghiên cứu, khảo sát đánh giá các yếu tố kỹ thuật/công nghệ và đề xuất một số giải pháp cho NM nhiệt điện sử dụng có hiệu quả nhiên liệu khí có hàm lượng CO2 cao nhiệt trị thấp Võ Hồng Thái VPI/ CTAT PAC/ VPI/ CTAT 6042/BB-DKVN, 01/9/2015
VI LĨNH VỰC KHÁC
1 Nghiên cứu soạn thảo Quy chế Giải thưởng về Khoa học Công nghệ Ngành dầu khí Ngô Thường San Hội Dầu khí PAC/ VPA 2734/BB-DKVN, 27/4/2015
2 Tổng kết kinh nghiệm xử lý nền đất yếu và đề xuất giải pháp hiệu quả xử lý nền trong xây dựng công trình dầu khí Phạm Quyết Thắng, Viện KHCN Xây Dựng Ban Xây Dựng Tập đoàn PAC 3876/BB-DKVN, 12/6/2015
3 Nghiên cứu khả năng xây dựng nhà máy sản xuất LNG quy mô nhỏ tại Cà Mau Trần Mai Khôi VPI/ CTAT PAC/ VPI/ CTAT 5972/BB-DKVN, 28/8/2015
4 Đánh giá sơ bộ và đề xuất địa điểm xây dựng cụm Khí – Điện tại miền Trung sử dụng khí thiên nhiên từ mỏ Cá Voi Xanh Võ Hồng Thái VPI/ CTAT PAC/ VPI/ CTAT 5972/BB-DKVN, 28/8/2015
5 Đánh giá chất lượng xăng E5 trong quá trình vận chuyển bằng đường thủy từ NMLD Dung Quất đến kho chứa tiếp nhận (Đình Vũ, Hải Phòng) Nguyễn Huỳnh Hưng Mỹ VPI/ PVPro PAC/ VPI/ PVPro 9075/BB-DKVN, 28/12/2015
6 Hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu khí tượng, hải văn, động đất tại thềm lục địa Việt Nam và phát triển ứng dụng cho hoạt động sản xuất trên biển của ngành Dầu khí Lê Phước Hảo PVU PAC/ PVU 029/BB-DKVN, 04/01/2016
Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn