TÌM KIẾM, THĂM DÒ & KHAI THÁC
TÌM KIẾM, THĂM DÒ & KHAI THÁC

Tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí là hoạt động cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) được triển khai rộng rãi cả trong nước và nhiều quốc gia trên thế giới.

Mục tiêu chiến lược của PVN là đẩy mạnh việc tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng có thể khai thác; ưu tiên phát triển những vùng nước sâu, xa bờ, mở rộng địa bàn và tích cực triển khai hoạt động đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, công tác thu hút đầu tư của nước ngoài vào lĩnh vực tìm kiếm thăm dò đã được triển khai mạnh mẽ, nhiều hợp đồng dầu khí ở các lô nước sâu, xa bờ đã được ký và triển khai hoạt động điều tra cơ bản, tự đầu tư tìm kiếm thăm dò và nghiên cứu chung với các công ty dầu khí nước ngoài được quan tâm và tiếp tục tích cực triển khai để chuẩn bị các nguồn cơ sở dữ liệu, thu hút đầu tư từ các công ty dầu khí nước ngoài.

Hiện nay, hoạt động khai thác, phát triển mỏ được triển khai chủ động, tích cực, đã đưa hàng loạt công trình mới trong và ngoài nước vào khai thác, trong đó, một số mỏ mới được kết nối thành công với các mỏ hiện có giúp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả dự án sản lượng khai thác dầu và khí đã được giữ ở mức ổn định; các đơn vị dịch vụ của tập đoàn đã có sự phát triển vượt bậc, tự thực hiện thành công nhiều dự án. Tập đoàn đã phối hợp các đơn vị có năng lực khác nhau để hỗ trợ nhau trong công tác triển khai thiết kế, thi công, chế tạo, lắp đặt… để đảm bảo tiến độ, giảm thiểu chi phí.

Trong công tác tìm kiếm thăm dò nước ngoài PVN đã tích cực đầu tư trên nguyên tắc hiệu quả kinh tế nhằm bù đắp sản lượng thiếu hụt ở trong nước và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho nền kinh tế quốc dân. Trong đó Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) – đơn vị trụ cột của PVN – đã và đang chủ động lựa chọn các khu vực có tiềm năng dầu khí cao, thuận lợi về quan hệ chính trị và hợp tác với các công ty dầu khí khác. Chú trọng đầu tư vào các khu vực trọng điểm có tiềm năng ở Đông Nam Á, châu Phi, Trung Đông, các nước Liên Xô cũ và Trung/Nam Mỹ.Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn