Văn hóa dầu khí

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

 Trí tuệ 

Nhận thức:

Tài nguyên là hữu hạn nhưng sức sáng tạo là vô hạn; trí tuệ là sức mạnh để trường tồn và phát triển.

Tri thức nhân loại là tài nguyên quý giá nhất, biết chắt lọc, học hỏi, vận dụng là con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất dẫn đến thành công.

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam có được sự phát triển như ngày hôm nay là kết quả của sự học hỏi, nỗ lực sáng tạo và cải tiến không ngừng của các thế hệ người lao động Dầu khí.

Hành động:

Liên tục tìm tòi, sáng tạo là phương châm hành động trong từng công việc, trong mọi mặt của thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. Tự đào tạo, cập nhật, kế thừa kiến thức, trí tuệ của người dầu khí và nhân loại để ứng dụng trong công việc.

Làm việc với tư duy phản biện, luôn đặt câu hỏi với những sự việc nhỏ nhất, tôn trọng các ý kiến trái chiều. Mỗi một việc làm luôn có nhiều phương án thực hiện, mỗi sự vật hiện tượng luôn có mặt trái và sẽ không bao giờ có phương án hoàn hảo cho mọi vấn đề.

Coi tri thức, sự sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc văn hóa riêng của người lao động Dầu khí trong mỗi công việc, sản phẩm, dịch vụ.


Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn