Văn hóa dầu khí

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

 Hội họp

Có mặt tại phòng họp ít nhất là 5 phút trước khi cuộc họp bắt đầu. Trường hợp bất khả kháng không thể tham gia cuộc họp hoặc đến muộn giờ phải thông báo với người tổ chức ngay khi có thể.

Tuân thủ sự điều hành của người chủ trì cuộc họp, ngồi họp theo vị trí quy định.

Hiểu rõ những yêu cầu và nội dung cuộc họp nói chung và trách nhiệm của bộ phận, bản thân nói riêng.

Để điện thoại ở chế độ rung và hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ họp. Trong trường hợp phải nghe điện thoại, người nghe bắt buộc phải ra khỏi phòng họp. Thời gian gián đoạn khỏi cuộc họp không nên quá lâu.

Tôn trọng, chú ý lắng nghe ý kiến của người khác, không thể hiện thái độ tiêu cực, thiếu tinh thần xây dựng trong khi họp.

Đăng ký/đưa ra tín hiệu trước khi phát biểu và tránh ngắt lời người khác.

Phát biểu ý kiến rõ ràng, ngắn gọn và nêu rõ chính kiến, quan điểm, tránh phát biểu lan man, không rõ nội dung, phát biểu quá dài dòng.

Luôn chú ý, theo dõi diễn biến cuộc họp và không làm việc riêng trong giờ họp.

 

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn