Văn hóa dầu khí

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Khẩu hiệu, Tầm nhìn, Sứ mệnh và Phương châm hành động 

Khẩu hiệu (slogan)

"PetroVietnam: Năng lượng cho phát triển"

Tầm nhìn (Vision)

Phát triển Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 
thành Tập đoàn kinh tế - kỹ thuật then chốt và chủ lực của đất nước

Sứ mệnh (Mission)

Tối ưu hóa nguồn năng lượng dầu khí, đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế

Phương châm hành động

Bản lĩnh – Đoàn kết – Đổi mới – Hành động

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn