Văn hóa dầu khí

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

 27 Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Petrovietnam

Xây dựng môi trường làm việc minh bạch, công bằng, tạo điều kiện tối đa cho các thành viên phát huy tính chủ động, sáng tạo để đạt được năng suất và chất lượng tối ưu cho công việc được giao. 

Nỗ lực xây dựng tập thể học tập, khuyến khích sự tranh luận, thảo luận.

Luôn coi các kinh nghiệm, tài liệu học tập, hướng dẫn nghiệp vụ là tài nguyên chung và sẽ mang lại giá trị cho tất cả các thành viên để có thể phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Khuyến khích các thành viên tham gia những hoạt động chuyên môn, xã hội lành mạnh để phát triển thêm những kỹ năng và kinh nghiệm, góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Petrovietnam. 

Thực hiện nguyên tắc công bằng, không gian lận, không thiên vị đối với mọi thành viên.

Khuyến khích và tôn trọng các thành viên bày tỏ quan điểm về công việc và những vấn đề cá nhân.

Tôn trọng sự riêng tư của các thành viên. Không truy vấn những thói quen đạo đức cá nhân, trừ khi những thói quen đó làm suy giảm năng lực, khả năng làm việc của họ hoặc vi phạm quy định của pháp luật, đơn vị.

Thông tin cá nhân của các thành viên được giữ bí mật và chỉ được sử dụng phục vụ cho các công việc được pháp luật cho phép.

Petrovietnam khuyến khích, tạo điều kiện để các thành viên thực thi đúng trách nhiệm đối với những công việc được giao.

 Cam kết bảo vệ các thành viên khi đấu tranh hoặc đưa ra các quan điểm, ý kiến đúng đắn nhưng bị đe dọa bởi bên bất lợi; không để ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, cơ hội hoặc vị trí của thành viên đó.

Áp dụng một cách nhất quán những quy định và nguyên tắc đối với tất cả các thành viên của mình. Những quyết định, đánh giá của cán bộ quản lý đối với nhân viên phải đảm bảo công bằng, căn cứ vào thực tế và dựa trên kết quả công việc cuối cùng.

Petrovietnam luôn hướng đến sự công khai, minh bạch trong tuyển dụng và đề bạt nhân sự trên nguyên tắc xuất phát từ yêu cầu công việc, trình độ của cán bộ và tuân thủ đúng các quy định của Petrovietnam.

Cam kết sử dụng sự phân quyền cho các thành viên và có kiểm soát trên cơ sở yêu cầu công việc. Các thành viên phải luôn ý thức việc thực thi công việc theo quyền hạn được giao là hình ảnh và uy tín của Petrovietnam.

Petrovietnam luôn chia sẻ, công khai thông tin với các thành viên; các công việc, các quan hệ luôn được giải quyết theo cách thức rõ ràng và minh bạch.

Trách nhiệm tập thể gắn liền trách nhiệm của các thành viên. Tuy nhiên, Petrovietnam nỗ lực và phấn đấu phân định một cách rõ ràng trách nhiệm của tập thể và từng thành viên trong mọi vấn đề.

Petrovietnam hướng tới văn bản hóa đối với mọi hoạt động nghiệp vụ, quy trình sản xuất và các hoạt động xã hội. 

Chú trọng xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu một cách chân thực và truyền đạt chính xác thông tin khi được ban hành, phù hợp với những chính sách hiện tại của Petrovietnam và quy định pháp luật.

Petrovietnam phấn đấu và xây dựng hình ảnh doanh nghiệp vì cộng đồng, có ý thức trách nhiệm cao với đất nước, với nhân dân.

Cam kết và nỗ lực bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn sản xuất, khai thác và sử dụng tài nguyên một cách tối ưu nhất trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Petrovietnam hướng tới và xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác và minh bạch với các cơ quan của Chính phủ, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp và các Tập đoàn/doanh nghiệp khác.

Áp dụng nhất quán những quy định, nguyên tắc đối với tất cả mọi đối tượng khách hàng/đối tác.

Petrovietnam tôn trọng, ứng xử với các khách hàng, đối tác bình đẳng như nhau, bảo đảm cam kết về chất lượng và cùng có lợi.

Chia sẻ, cung cấp các thông tin trung thực với khách hàng, đối tác và các phương tiện thông tin đại chúng.

Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng/đối tác và coi đó là sự tôn trọng và nguyên tắc đạo đức trong kinh doanh.

Luôn hướng tới sự chuyên nghiệp trong quan hệ với bên ngoài. Các công việc, sự hợp tác luôn được giải quyết theo cách thức rõ ràng, minh bạch, trên cơ sở tôn trọng các cam kết, thỏa thuận và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Luôn bảo đảm những phương thức nội bộ về hoạt động đầu tư, mua sắm được áp dụng đối với những khách hàng/đối tác thuộc những dự án của Petrovietnam tuân thủ theo các quy định chung, công bằng và không thiên vị.

Petrovietnam và các thành viên của mình không nhận quà biếu, các đặc ân, hay các vận động bên ngoài khác từ phía khách hàng/đối tác mà điều đó làm sai lệch hoặc có tác động đến các quyết định trong công việc.

 

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn