Văn hóa dầu khí

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

 Chuyên nghiệp

Nhận thức:

Tư duy theo chiến lược, làm việc theo quy trình.

Hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phức tạp và khó lường, chỉ có kiên định với cách làm bài bản, hệ thống mới đơn giản hoá được cái phức tạp và ứng phó được sự khó lường.

Một hệ thống muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải chuyên nghiệp hoá trong công việc và hiện đại hoá môi trường làm việc. Chuyên nghiệp hoá và liên tục tư duy sáng tạo là tiền đề cho những cải cách đột phá.

Hành động:

Chuyên tâm với công việc, luôn nỗ lực, trách nhiệm thực hiện công việc nhằm đạt được hiệu quả cao nhất là phương châm hành động của người lao động Dầu khí.

Tôn trọng các quy định của pháp luật, của tổ chức và tuân thủ trong mỗi công việc. Hành động theo quy định nhưng cũng cần điều chỉnh/thay đổi (hoặc đề xuất điều chỉnh/thay đổi) các quy định cho phù hợp với thực tiễn nhằm đem lại những lợi ích cao hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.


Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn