Văn hóa dầu khí

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

 
11 Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Người lao động dầu khí
 
Tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật, nội quy, quy định của đơn vị và các cam kết với khách hàng/đối tác.
  
Trân trọng và gìn giữ các giá trị văn hoá dầu khí, truyền thống của Petrovietnam.
 
Trung thực, tận tâm trong công việc; cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự phát triển của Petrovietnam.
 
Luôn có thái độ cầu thị, thẳng thắn và chân thành tham gia đóng góp trong công việc; hợp tác và xây dựng tinh thần làm việc nhóm.
 
Biết nhận trách nhiệm cá nhân; trân trọng các góp ý để tiếp thu, sửa chữa; thẳng thắn thừa nhận và học hỏi từ những sai lầm và khuyết điểm.
 
Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác; không vụ lợi, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc. 
 
Chấp hành quyết định, phân công của cấp quản lý trực tiếp; không báo cáo vượt cấp, xử lý và giải quyết công việc vượt quá thẩm quyền theo quy định/phân công.
 
Tuân thủ quy định giữ gìn và bảo mật thông tin, tài liệu; bảo vệ và sử dụng tài sản chung một cách hiệu quả.
 
Đề cao tinh thần tiết kiệm, chú trọng đến việc bảo vệ môi trường và tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn trong lao động, sản xuất.
 
Không đưa hoặc nhận quà biếu mà giá trị có thể tạo ra hoặc làm thay đổi hành động hoặc quyết định liên quan đến công việc.
 
Tuân thủ văn hoá ứng xử với khách hàng/đối tác nhằm bảo vệ, phát huy hình ảnh của Petrovietnam./.
 

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn