Văn hóa dầu khí

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

 Hoạt động tập thể/giao lưu/thể thao văn hoá

Tham gia đầy đủ, tích cực và đóng góp cho các hoạt động tập thể/giao lưu/TTVH do đơn vị/bộ̣ phận công tác tổ chức.

Luôn có ý thức tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí khi tổ chức hoặc tham gia các hoạt động tập thể/giao lưu/TTVH.

Chân tình, cởi mở và thể hiện các năng lực/năng khiếu cá nhân trong các hoạt động tập thể/giao lưu/TTVH.

Thông qua các hoạt động tập thể/giao lưu, cần chia sẻ quan điểm, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng tập thể gắn bó, đoàn kết và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau

Không gian lận hoặc có hành vi gian dối nhằm đoạt được/gây ảnh hưởng đến các giải thưởng, các thành tích cho cá nhân/tập thể hoặc bộ phận công tác khi tham gia các hoạt động tập thể.

 

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn