Danh mục Nghiên cứu khoa học năm 2018 (31/8/2018)

Ngày 31/8/2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có Quyết định số 5318/QĐ-DKVN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học Công nghệ (KHCN) năm 2018 của Tập đoàn tại file đính kèm .

Các tổ chức, cá nhân quan tâm, gửi Thuyết minh nhiệm vụ (đề cương nghiên cứu và dự toán kinh phí) đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo mẫu tại file đính kèm. 

Thời gian nhận hồ sơ: tính theo dầu bưu điện hoặc dấu công văn đến (nếu không gửi qua bưu điện): trong vòng 45 ngày kể từ ngày 31/8/2018.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Công nghệ An toàn Môi trường Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.


 

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn