Nhiệm vụ KHCN năm 2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam


Ngày 12/6/2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã ban hành Quyết định số 3166/QĐ-DKVN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2019 của Tập đoàn tại file đính kèm 

Các tổ chức, cá nhân quan tâm, đề nghị gửi Thuyết minh nhiệm vụ (đề cương nghiên cứu và dự toán kinh phí) đến PVN theo mẫu tại file đính kèm.

Thời gian nhận Hồ sơ tính theo dấu bưu điện hoặc dấu công văn đến (nếu không gửi qua bưu điện): trong vòng 45 ngày kể từ ngày 12/6/2019.

Địa chỉ nhận Hồ sơ: Ban Công nghệ An toàn Môi trường – Tập đoàn Dầu khí Việt nam – 18 Láng Hạ - Ba Đình, Hà Nội.

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn