PVOIL ứng dụng công nghệ 4.0 trong sáng tạo phương thức dịch vụ mới

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, chiếm khoảng 20% thị phần trong nước. Để có thể duy trì và gia tăng thị phần, PVOIL đang cạnh tranh khốc ...

Chi tiết

Xu hướng công nghệ và mô hình đổi mới sáng tạo của các tập đoàn dầu khí

Đặng Thanh Tùng - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Nguyễn Thị Việt Hà - Viện Dầu khí Việt Nam Email: tungdt@pvn.vn

Chi tiết

Đề xuất một số định hướng bổ sung, sửa đổi chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Nguyễn Thị Thủy Tiên, Đoàn Linh, Nguyễn Trung Khương Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Email: khuongnt@pvn.vn

Chi tiết

Lô 114 - điểm sáng trong hoạt động tìm kiếm thăm dò ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Lô 114 nằm ở ngoài khơi thềm lục địa phía Bắc Việt Nam, thuộc Bể Sông Hồng, cách đất liền gần nhất thuộc Tỉnh Quảng Trị 65 km, cách Đà Nẵng khoảng 86 km. Hợp đồng Dầu khí Lô 114 hiện do Eni Vietnam ...

Chi tiết

Chiến lược của các công ty dầu khí - Thách thức trước biến động và khủng hoảng

Tóm tắt: Các công ty dầu khí đang đối mặt với thách thức lớn trong năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát và giá dầu giảm mạnh. Bên cạnh đó là những thay đổi đã diễn ra trong nhiều năm qua trên ...

Chi tiết

Bộ Công Thương ban hành quy chế bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 17/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 quy định việc tiến hành các hoạt động bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí với mục đích bảo vệ tài nguyên, môi trường và cấu ...

Chi tiết

Chiến lược phát triển của Eni đến năm 2050

Trương Như Tùng, Nguyễn Hữu Lương, Hoàng Thị Đào - Viện Dầu khí Việt Nam. Email: tungtn@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Chiến lược tăng trưởng liên tục và bền vững của Petronas

Trần Thị Liên Phương, Trần Linh Chi - Viện Dầu khí Việt Nam. Email: phuongtl@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Chiến lược phát triển của PTT, kế hoạch đến năm 2024

Tạ Hiền Trang, Nguyễn Thuận Yến - Viện Dầu khí Việt Nam. Email: trangth@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Đề xuất một số định hướng bổ sung, sửa đổi Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Nguyễn Thị Thủy Tiên, Đoàn Linh, Nguyễn Trung Khương - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Email: khuongnt@pvn.vn

Chi tiết

Nghị quyết số 55-NQ/TW và định hướng chiến lược đối với ngành Dầu khí Việt Nam

Nguyễn Hồng Minh - Viện Dầu khí Việt Nam. Email: nguyenhongminh@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Chiến lược các công ty dầu khí - thách thức trước biến động và khủng hoảng

Phan Ngọc Trung, Lê Ngọc Anh - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Email: anhln@pvn.vn

Chi tiết

Chiến lược phát triển của Pertamina, kế hoạch đến năm 2025

Hoàng Thị Đào, Đào Minh Phượng, Hoàng Thị Phượng. - Viện Dầu khí Việt Nam. Email: daoht@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Dự báo xu hướng chuyển dịch năng lượng của thế giới đến năm 2050

Đào Đoàn Duy - Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Email: ddduy.stnmt@tphcm.gov.vn

Chi tiết

PVN chú trọng thực hiện an toàn, bảo vệ môi trường từ những mũi khoan dầu đầu tiên

Công tác an toàn, bảo vệ môi trường được quan tâm ngay từ khi PVN có hoạt động dầu khí đầu tiên và tiếp tục duy trì, thống nhất trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Đây là một trong ...

Chi tiết

Đẩy mạnh phát triển các nhà máy lọc dầu của PVN theo chuỗi chế biến sâu

Trong thời gian tới, các nhà máy lọc hóa dầu cần tận dụng vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng và tài sản đã đầu tư để phát triển theo chuỗi chế biến sâu, kết nối chuỗi cung ứng của các nhà máy để tiết giảm ...

Chi tiết

VPI và IDT hợp tác sản xuất, cung cấp sản phẩm/dịch vụ mới

Ngày 9/7/2020, tại Hà Nội, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Viện Công nghệ khoan (IDT) đã ký Thỏa thuận hợp tác sản xuất và ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ để cung cấp các sản ...

Chi tiết

Giải pháp của Vietsovpetro đạt giải Nhất trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15

Giải pháp "Nghiên cứu và ứng dụng hệ dung dịch ức chế sét mới KGAC PLUS M1 với nhiều ưu điểm vượt trội so với hệ dung dịch KGAC và KGAC Plus đang áp dụng thành công tại Vietsovpetro” của Vietsovpetro ...

Chi tiết

4 giải pháp ngành Dầu khí đạt giải trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15

Tối ngày 2/7, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao ...

Chi tiết

Chuyện bảo dưỡng "con gấu lớn" của Petrovietnam

Đại Hùng là “con gấu lớn”. Giàn khoan khai thác Đại Hùng 01 là giàn trung tâm của mỏ Đại Hùng, một trong những giàn khoan lớn nhất Việt Nam, được đưa về dock của Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung ...

Chi tiết

BIENDONG POC đạt mốc 25 triệu giờ công an toàn

Chủ động triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp về An toàn – Sức khỏe – Môi trường, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về SXKD, đảm bảo ...

Chi tiết

Bộ Quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ra đời là dấu mốc quan trọng

“Việc hoàn thành và ban hành Bộ quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn dưới dạng E-Book là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình củng cố các yếu tố mang tính nền tảng trong quản trị doanh nghiệp” – Tổng ...

Chi tiết

Application of deep learning and random forest algorithms in a machine learning-based well log analysis for a small data set of a sand zone

Ruwan Ratnayake (1), Pham Huy Giao (2), 1. Asian Institute of Technology (AIT); 2. DAR2G, Vietnam Petroleum Institute (VPI); Email: hgiao@ait.asia/giaoph@vpi.pvn.vn

Chi tiết

VPI’s sacrificial anodes for protection against corrosion

Nguyen Thi Le Hien; Vietnam Petroleum Institute (VPI); Email: hienntl@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Prediction of thermodynamic properties of petroleum and refinery gases using PC-SAFT+FVT model

Luu Tra My (1), Nguyen Huynh Dong (1), Nguyen Huynh Duong (2); 1. Petrovietnam Manpower Training College (PVMTC); 2. Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation (PV GAS); Email: dongnh@pvmtc.com.vn

Chi tiết

Calculating precise water saturation with hydraulic flow unit using Leverett’s J-function. A case study of field A, Cuu Long basin, offshore Vietnam

Phung Van Phong, Pham Thi Hong, Vu The Anh; Vietnam Petroleum Institute (VPI); Email: phongpv@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Classification and petrophysical characterisation of miocene carbonate reservoir in well RR02, Song Hong basin, Vietnam

Ta Thi Hoa, Nguyen Hoang Anh ; Vietnam Petroleum Institute; Email: anhnh@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Structural controls on syn-rift sediments of the northern song hong basin

Bui Huy Hoang (1), Nguyen Thu Huyen (1), Nguyen Tuan Anh (1), Tong Duy Cuong (1), Bui Viet Dung (1), Nguyen Trung Hieu (1) Nguyen Quang Tuan (1), Nguyen Thanh Tung (1), Trinh Xuan Cuong (2), Hoang ...

Chi tiết

Optimising the under-reamer string design for the well at Hai Thach field, Nam Con Son basin

Hoang Thanh Tung (1), Nguyen Pham Huy Cuong (2), Tran Hong Nam (3), Le Quang Duyen (4), Dao Thi Uyen (4) 1.Petrovietnam Drilling and Well Services Corporation (PV Drilling); 2.Bien Dong Petroleum ...

Chi tiết

Response to oil price change: A case study of national oil companies in Southeast Asia

Doan Van Thuan; Vietnam Petroleum Institute (VPI); Email: thuandv@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn